företaget

Hållbarhet

Hem / Om oss / hållbarhet
HÅLLBARHET

Kvaliteten du förväntar dig!

FirePro-produkter tillverkas enligt stränga kvalitets- och miljöstandarder och krav.

Vi på X Fire AB vill bidra till ett levande samhälle. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är viktigt för oss på X Fire. Vi hjälper våra kunder varje dag med att bidra till ett hållbart samhälle

Den handlar om val och prioriteringar vi gör i vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med andra aktörer.

 

X Fire ABs prioriterade mål för hållbarhetsarbetet

Hållbar resursanvändning – effektiv produktion och miljöeffektiva erbjudanden

Vi ska vara branschledande inom högeffektiva släcksystem och miljö.

Vi erbjuder våra kunder släckeffektiva och miljöeffektiva lösningar och vi minskar vår egen miljöbelastning.

God arbetsmiljö – medarbetares säkerhet, fysisk och psykisk hälsa

Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet – en nollvision.

God affärsetik – i relation till kunder, medarbetare och leverantörer

Alla våra affärsrelationer ska hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

 

Hållbarhetsarbetet omfattar hela vår verksamhet

X Fire ABs prioriterade hållbarhetsmål gäller hållbar resursanvändning, god arbetsmiljö och god affärsetik.

Miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer är en del i X Fire ABs delar av vår dagliga verksamhet.

HÅLLBARHET

Miljö

FirePro-tekniken skyddar liv och tillgångar samtidigt som man tar hand om miljön och mänsklighetens hållbara framtid.

Hälsa och miljö

FirePro är miljövänligt och klassificeras som en grön produkt:

 • Noll ozonnedbrytningspotential
 • Zero Global Warming Potential
 • Obetydlig atmosfärisk livstid
 • EPA SNAP listas som Halon-alternativ

Laboratorietester visar konsekvent att FirePro FPC inte har några skadliga effekter på vatten, luft, klimatförhållanden, djur, växter eller mikroorganismer. FirePro har bevisat att det är möjligt att skydda liv och tillgångar samtidigt som man tar hand om miljön och en hållbar framtid för mänskligheten.

Framtidens släckmedel FirePro finns för både lokalt skydd och för bärbara brandbekämpningslösningar.

FirePro® aerosol släckgeneratorer och släckningssystem innehåller den fasta, aerosolbildande föreningen SBK som – när den aktiverats – förvandlas till en snabbt expanderande, mycket effektiv släckaerosol.

De viktigaste egenskaperna hos FirePro® aerosolsläckare och släckningssystem, när de appliceras korrekt och på föreskrivet sätt, är:

 • de är mer effektiva och effektiva än något annat konventionellt system
 • medlet finns i behållare som inte är under tryck
 • de är miljövänliga och skadar inte ozonskiktet
 • ODP = 0 (Ozonnedbrytning)
 • GWP = 0 (Global uppvärmning)
 • ALT = försumbar (Atmosfärisk livstid)
 • de är ej frätande – de skadar inte varor och utrustning
 • de är ofarliga för människor, djur och natur
 • de arbetar autonomt och automatiskt – ingen strömförsörjning eller tryckluft krävs (men de kan anslutas till alla konventionella larm-, detekterings- och / eller aktiveringssystem)
 • de kan levereras i en mängd olika former och storlekar (beroende på volymen som måste skyddas)
 • de kan levereras i ett stort antal olika typer (beroende på specifika projektkrav)

Det nödvändiga underhållet är försumbar jämfört med det underhåll som måste utföras på något annat konventionellt system.

HÅLLBARHET

Certifikat/godkännanden

VILL DU VETA MER?

Har du frågor om vår policy?