X-jet_logo_300X138

På rätt plats
med rätt insats.

Smarta X-jet optimerar brandbekämpningen genom att få släckmedlet dit det ger bäst effekt.

X-Jet är framtagen baserat på senaste forskning om hur man skapar optimal släckeffektivitet. Detta högtryckssystem med vattendimma gör det enkelt att få släckmedlet dit man får optimal effekt. Det undviker också onödigt höga vattenflöden som skadar egendom utan är konstruerad för att använd rätt vattenflöde för varje tillfälle.

Anpassar släckmetod efter förutsättningarna.

X-jet är ett flexibelt släcksystem med en mängd smarta och effektiva sätt att bekämpa och nå brandhärdar. En stor fördel är att i många fall behöver inte brandpersonalen gå in i brandutrymmet för att släcka branden.  X-jets förmåga att släcka med minimerad vattenåtgäng skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och en effektivare släckning.

X jet

Teknologi

X-Jet är ett högtrycksystem med vattendimma som bygger på att få släckmedlet (vattendimman) dit man får en optimal effekt.

Vatten är det mest förekommande släckmedel har ett stort spann i släckeffektivitets värde (REMP Värde 2–40) är det lätt att förstå att det kan bli stora vattenskador med den höga kapaciteten på vattenflödet som finns på brandbilarna.

 REMP-värde eller Required Extinguishing Media Portion är ett mått på hur många gram släckmedel per sekund som behövs för släckning per gram bränsle som brinner per sekund.

Detta används ofta istället för att räkna med liter släckmedel per kvadratmeter och minut vid släckning av brand.

 REMP-värde 2 innebär att om 1 gram bränsle brinner av per sekund, så släcks branden av 2 gram släckmedel per sekund vid effektiv påföring. Ju lägre REMP-värde desto effektivare är släckmedlet.

(Observera att vattnets släckningskapacitet varierar kraftig med droppstorleken, ju mindre droppar desto större släckeffekt).

 Utvecklingen och forskningen har de senare åren inriktats på helhetssynen på en insats, dvs vad för kemikalier finns i brandröken och släckvattnet och hur påverkar det miljön och oss människor på kort och lång sikt.

 X-jet är ett högtrycksystem med skärande effekt, men det finns så många mer fördelar och användningsområden med X-Jet som presenteras nedan!

X-Jet är ett så kallat Abrasive Entrained Water Jetting system vilket innebär att du kan byta munstycken för att få släckmedlets optimala effekt med varierande kastlängd och allt från skär, till dim och flatmunstycke i olika grader, tryck och flöden.

Med AEWJ systemet sitter abrasivet (skärmedlet) i behållaren på lansen nära munstycket och sugs in via venturisystem, vilket gör att abrasivet kommer till munstycket efter avtryckaren för abrasiv tryckts in på 1 sekund.

Med X-Jet har även andra extra tillbehör för att användas tillsammans med tex. som länspump eller Fire snake som är till för svåråtkomliga dolda bränder.

Typ trossbotten, ventilationskanaler mm. Det går även utmärkt att ställa om X-jet till att bli en CBRN enhet som effektivt sanerar det som behöver saneras ex, fordon, byggnader etc.

X jet

Miljö

Fördelen med att använda X-Jet systemen är att släckeffektiviteten är mycket hög och att det blir mindre mängd eller inget släckvatten, samt att brandpersonalen inte behöver gå in i brandutrymmet för att släcka branden.

Vi minimerar vattenåtgången samt att arbetsmiljön för brukaren blir bättre..

FAQ

Vanliga frågor & svar

Vad är X-Jet högtrycksystem?
X-Jet är ett samlingsnamn för tre olika modeller högtrycksystem med skärande funktion och finns i olika bar tryck och flöde. 350bar-22liter 300bar-60liter. 200bar-30liter
Vilka referenser har X Jet högtrycksystem?
Några urval av våra levererade system, kontakta oss på X Fire för mer information. ESS, SERF, Räddningstjänst Väst, MSB Sandö, Räddningstjänster i Kalmar, Öland, Östra Kronoberg, Emmaboda Torsås, Strömstad,med fl. Norge Brannskolen Norge, Kongsberg brannvesen, Räddningstjänsten Östfold med fl. Danmark, Hovedstadens beredskap, Åhus, med fl. -Huvudstadens beredskap (Henrik Tvermose 300systemet) -Räddningstjänsten Väst (300 systemet) -MSB Sandö (300 systemet) -Räddningstjänsten Svalöv, Röstånga (350 systemet) -Räddningstjänsten Strömstad (350 systemet) -Räddningstjänsten Öland (350 systemet) -Räddningstjänsten RÖK (350 systemet) -Räddningstjänsten Emmaboda/Torsås (350 systemet) -Södra Älvsborgs Räddningstjänst förbund (350 systemet) -Räddningsverket Åland (350 systemet)
Vilka är de viktigaste fördelarna med X-Jet-tekniken?
Viktigaste fördelarna är att det går att byta munstycke samt använda oss av länspum och Fires naken samt att ställa om till CBRN sanering. Se bild på fördelen Lansen och dess drivning
Vad finns det för olika system på X-jet?
200, 350 och 300 från 22l/min till 60l/min
Vad är skillnaden på de olika X-jet systemen?
Skillnaden mellan systemen är tryck och flöde, X-jet 200 är bensindrivet har 200 bar och 30 l /min X-jet 350 är dieseldrivet har 350 bar och 22l/min X-jet 300 är hydrauldrivet har 300 bar och 60L/min
Hur är fördelarna med X-Jet högtrycksystem jämfört med andra märken?
Vi har ett entrained system som innebär att vi har inget abrasiv i slangen utan sitter på lansen och det blir säkrare och sliter mindre på slangen sedan får vi fram abrasivet fortare, samt kan byta behållare med motorn igång
ANDRA SYSTEM:
ASWJ ABRASIVE SUSPENDED WATER JET abrasiv som blandas och trycks in(300bar) i lansen (förhållning) Skärning: Abrasiv blandas med vatten i en trycktank monterat i brandbilen och med hjälp av en fjärrkontroll monterad på handlansen styrs flödet från tanken som en suspension genom slangen fram till lansen och operationspunkten. Vattendimma: Eftersom samma munstycke används för både skärning och dimma, måste slangen rensas i hela sin längd från abrasiv innan användandet av släckning med vattendimma.
X-JET SYSTEMEN:
AEWJ ABRASIVE ENTRAINED WATER JET abrasiv som sugs upp genom Venturi (medbringad) (- 0,5 bar) Skärning: Abrasiv, som finns i en patron monterat på lansen, ansluts till vattnet av brandmannen med direkt kontroll framme vid lansen och operationspunkten med användning av en separat utlösare som tillsätter abrasivet i höghastighetsstrålen längs fram i munstycket med användning av Venturi-principen. Vattendimma: Det skärande munstycket ersätts av vattendimm-munstycket med snabbkoppling innan dimsläckning påbörjas. Detta kan ske med systemet igång.
Vad finns det för tillbehör anpassat till X-jet systemen?
Skärmunstycke Dimmunstycke Flat munstycke RotoJet munstycke Fire snake (för släckning i trossbotten, ventilationstrummor mm) Lans förlängare (för förlängning av lans för lättare nå tex takfot) Olika doseringssystem (för injicering av x-fog tillsatsmedel) Länspump Reduceringsventil x-jet 350 Renblåsningsventil x-jet 350 Adapter för abrasivbehållare
Vad är fördelarna med X-jet systemen vid servicehantering?
Service hanteringen av systemet är väldigt enkelt, och kan skötas av egna tekniker. Då systemet inte har några tryckkärl eller skärande medel genom slang krävs inga provtryckningar. Manualen på respektive system har ett kapitel gällande rengöring och service samt en dokumentation för er egen kvalité säkring. I leveransutbildningen på respektive system ligger en genomgång på rengöring, service och underhåll.
Behöver de personal/användare vara medvetna om hur X-Jet fungerar?
Ja, vi har utbildningar på hur systemet fungerar vid leverans, det går även att få djupare utbildningar genom oss. Leveransutbildningen innefattar det som krävs för att operatören ska kunna använda aggregatet på rätt sätt enligt gällande lagstiftning i det land där aggregatet ska användas.
Jag letar efter en distributör! Var kan jag köpa X-Jet systemen?
Mer information om våra produkter och lösningar kan erhållas genom att kontakta oss på X Fire AB
Klicka här för att kontakta oss!
Fire pro

Produkter


X Jet Vattentank 400 liters uppdelad i sektioner till tvättsystem, i kraftig solid professionell kvalitet.

AVAILABILITY: In stock


X Jet Vattentank 350 liters uppdelad i sektioner till tvättsystem, i kraftig solid professionell kvalitet.

AVAILABILITY: In stock


Abrasiv för X-Jet 350 & 300 & 200 säck 30kg

Abrasiv skärmedel till X-Jet högtryckssystem levererat i 30kg säck för egen påfyllnad.

OBS: andra fabrikat på skärmedel är ej rekommenderat att använda till X-Jet.

AVAILABILITY: In stock

AVAILABILITY: In stock

X jet

Kundlösningar

Här finns fördelen med flexibiliteten med X-jet systemet, X-jet motordrivna system som lätt går att lasta av och på och förflyttas för att få bästa effekt på olika fordon..

X-jet hydraul drivna smidiga paket som lätt kan installeras på nya brandbilar.

Fördelar övrigt:

  • Fördelar övrigt
  • Snabb kylning av brandgaser
  • Hög släckeffekt
  • Snabbt kunna byta munstycken, och verktyg
  • Liten rekyl på lansen, lätt att hantera
  • servicevänlig
  • minimerar släckvattenåtgången.
X jet

Certifikat/godkännanden

Case studies

#XFIRE

FÖLJ OSS