EFFEKTIVT OCH HÅLLBART.
SJÄLVKLART MED X-FIRE.

Brandskydd utan kompromisser.

X-fire är grundat på tanken att tillhandahålla marknadens främsta brandskyddsprodukter avseende hållbarhet, effektivitet och skydd av människa och egendom. Vårt produktutbud har minimal eller ingen påverkan på miljö utan att göra avkall på effektivitet, tvärtom påvisar våra produkter anmärkningsvärd effektivitet i alla avseenden. Våra produkter är certifierade och testade av institut och auktoriteter inom brandskydd världen över.

Vårt mål, att ligga i framkant och erbjuda marknadens bästa brandbekämpningslösningar jobbar vi hårt varje dag för att leva upp till. Kunskap, innovationskraft och engagemang är en del av vårt DNA och leder oss på vägen mot målet.

Mot kunder och återförsäljare jobbar vi för att leverera en helhetslösning inom brandskydd som inte bara erbjuder det bästa brandskyddet utan också erbjuder en fullt ut hållbar lösningar för vår miljö.

Tillsammans förändrar vi marknaden för brandskydd.

Välkommen till X-fire.

Varumärken

Fire pro

FirePro är en marknadsledande brandbekämpningsprodukt som är utvecklad för att släcka bränder med minimal påverkan på egendom och miljö. Många års forskning och utveckling ligger bakom tekniken i FirePro som bygger på att släcka branden genom att hämma den kemiska kedjereaktionen på molekylnivå. Det görs genom att använda naturligt förekommande kaliumsalter utan att några pyrotekniska material är inblandade.

FirePro tekniken skyddar liv och tillgångar samtidigt som man tar hand om miljön och mänsklighetens framtid. Produkten används idag av marknadsledande företag över hela världen. Det finns en anledning till detta. Om/När en skarp brandsituation uppstår kan FirePro vara det som gör att det går att undvika och minimera mänsklig, materiell och ekonomisk skada.

Varumärken

X-Fog

X-fog. Miljövänligt och kraftfullt med minst 4,5 gånger högre släckeffektivitet.
X-fog är ett miljövänligt och mycket effektivt brandsläckningsmedel som blandas i vatten. Vattnet blir då 4,5 gånger mer släckeffektivt. Det används av många räddningstjänster, är miljötestad och innehåller inga farliga ämnen. 

Medlet fungerar i lågtryck och högtryck och förbättrar kylningen av brandgaser. Vid släckning har det visat sig att med 1%  inblandning av X-fog minskar giftigheten i brandröken.

Varumärken

X-Jet

Anpassar släckmetod efter förutsättningarna.
X-jet är ett flexibelt släcksystem med en mängd smarta och effektiva sätt att bekämpa och nå brandhärdar. En stor fördel är att i många fall behöver inte brandpersonalen gå in i brandutrymmet för att släcka branden.  X-jets förmåga att släcka med minimerad vattenåtgäng skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och en effektivare släckning.

Smarta X-jet optimerar brandbekämpningen genom att få släckmedlet dit det ger bäst effekt.
X-Jet är framtagen baserat på senaste forskning om hur man skapar optimal släckeffektivitet. Detta högtryckssystem med vattendimma gör det enkelt att få släckmedlet dit man får optimal effekt. Det undviker också onödigt höga vattenflöden som skadar egendom utan är konstruerad för att använd rätt vattenflöde för varje tillfälle.

Varumärken

Övriga produkter

Varumärken

Utbildningar

VILL DU VETA MER?

Har du frågor om vår policy?