X-Fog_logo_400x93

Släckmedlet som gör vatten
mer släckeffektivt.

X-fog. Miljövänligt och kraftfullt med minst 4,5 gånger högre släckeffektIvitet.

X-fog är ett miljövänligt och mycket effektivt brandsläckningsmedel som blandas i vatten. Vattnet blir då 4,5 gånger mer släckeffektivt. Det används av många räddningstjänster, är miljötestad och innehåller inga farliga ämnen.

Medlet fungerar i lågtryck och högtryck och förbättrar kylningen av brandgaser. Vid släckning har det visat sig att med 1%  inblandning av X-fog minskar giftigheten i brandröken.

X-Wood - Uppfyller tuffa krav på brandskydd av större träbyggnader.

X-Wood är speciellt lämpad för impregnering av större trähus och träkonstruktioner som idag är ett alternativ till att bygga med betong. Tester har visat att X-Wood är en mycket lämpad produkt när det gäller att skydda och förebygga bränder i träkonstruktioner som har speciellt stränga krav på sig avseende brandklassificering.

Kontakta oss för mer information.

 

X-Fog_logo_gron_liten
X Fog

Insikt & kunskap

X-Fire AB verkar i en branch som behöver förnya sig.

Branschen behöver tänka till i flera steg om en hållbar framtid. Vad menar vi med det? Jo att de produkter som saluförs skall vara effektiva och minska utsläppen till vår miljö.

Ex

När halon (Brom) förbjöds 1997 för det var så farligt, kunde de också ha upplyst om alla ämnen i (Grupp 17 halogener) i det periodiska systemet så hade det varit enklare att förklara att de också vill ha bort Flour som är en halogen.

Då hade vi inte haft denna segdragna skumdebatt som bara förvärrar vår miljö ytterligare.

Sanningen är att om vi har flourfria skum så har de också tensider ( ändrar ytspänningen på vatten) som i sig drar ner släckvattnet till grundvattnet och där går skadan inte att rädda.

Fakta om vatten

97% är saltvatten

2% är inlandsis

0,6% är grundvatten

X Fog

Teknologi

X-Fog ett tillsatsmedel som får vatten att bli mycket mer släckeffektivt 4,5ggr och med ett suveränt återandtändningskydd med bara 1% inblandning.

X-Fog fungerar i lågtryck till högtryck och förbättrar kylningen av brandgaser då den minskar droppstorleken med över 30% samt har en ytkylande effekt som gör att släckningen blir optimal.

X-Fog är en oorganisk vätska som är stabil och har ett Ph-Värde på ca 7,5

X-fog= ammoniumklorid kemisk formel NH4CL

X Fog

Miljö

Problemställningen med att säkerhetsdatabladen innehåller stora brister avseende redovisning av alla ingående ämnen. Avsaknaden av variationer i säkerhetsdatabladen gör det är svårt att avgöra släckmedlets effekter på miljön som vid senare undersökningar visat sig på ex bakterier ha 0,05 i EC 50 värde i sötvatten och flera släckmedel har stora negativa effekter på miljön, med det går inte att utläsa i säkerhetsdatabladen.

Anna Kärrman (ass professor) vid Örebro Universitet föreslog istället att EC 50 test skulle göras på släckmedlen för att på så sätt se miljöeffekterna på ett tidigt stadium och underlätta för inköpen och förbättra användningen av släckmedel för miljön.

För att ta reda på vad ett släckmedel har för påverkan på miljön utan inblandning av brand görs ett EC 50 test som betyder Effekt Concentration.

Dvs att man påför släckmedlet till 50% av populationen har dött och den koncentrationen man har just då är EC50 värdet för den produkten.

X-Fog är ett Tillsatsmedel som är EC 50 testat

X-Fog har de högsta EC 50 värden på bl.a. bakterier, alger och fiskembryon vid tester på släckmedel gjord av Örebro Universitet.

X-Fogs EC 50 värde på bakterier:

Saltvatten                                     Sötvatten

21%                                                 41%

Jmf med skum kom inget av de testade släckmedlen över 0,9% i EC 50 värde.

Vid släckförsök har det visat sig att med 1% X-Fog inblandning minskar giftigheten i brandröken.

FAQ

Vanliga frågor & svar

Vad är X-Fog tillsatsmedel?
X-Fog är ett tillsatsmedel brandsläckning och som blandas i vatten
Vad är X-Fog tillsatsmedel och varför utvecklades det som brandsläckningsmedel?
X-Fog är ammoniumklorid ( Salmiak) och var från början ett impregneringsmedel, men så såg vi potentialen i släckeffekten och så vidareutvecklades till X-Fog som många räddningstjänster har i sina bilar idag.
Vad är fördelen/vikten av att välja en X-Fog en ”Listad produkt”?
X-Fog är miljö testat med höga EC-50 värden dvs bättre för miljön, X-Fog innehåller inga farliga ämnen läs mer under X-Fog
Är X-Fog ett skum?
Nej, X-Fog är inget skum det är ett tillsatsmedel.
Är X-Fog giftigt?
X-Fog innehåller inga bromerade eller klorerade ämnen. X-Fog är miljöanpassat och giftfritt tillsatsmedel och har PH värde på 7,5. X-fog har inga hälsorisker vi normal hantering och användning, läs mer under X-Fog
I vilka olika förpackningar levereras X-Fog tillsatsmedel?
Förpackningarna är från 25l upp till 1000L
Vilka referenser har X-Fog tillsatsmedel?
Räddningstjänsterna Östra-Götaland, Östra Kronoberg, Östra Blekinge, Öland, Kalmar, Västervik, Tranås, Värends, Medelpad, Gästrike, Tranås, Västra och Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Väst, Räddningstjänsten Skåne Väst och många fler
Vilka är de potentiella applikationerna för X-Fog?
X Fog används till att förhöja släckeffekten i släckvatten, sprinkler, handbrandsläckare, sprayburkar med flera
Hur använder jag X-Fog?
Du kan använda X-Fog till allt du kan använda vatten, dvs 97% av alla bränder är A-bränder
Hur injiceras X-Fog?
Det går att blanda direkt i tank, eller att använda injiceringsutrustning (helst kolvpump) med inblandning 1-3%
Hur är X-Fog jämfört med andra märken?
X-fog har bara 1% inblandning, de flesta andra har 3-20%
Vilka är de viktigaste fördelarna med X-Fog tillsatsmedel?
Det släcker effektivt A-bränder, även gummi
För vilka brandklasser erbjuder X-Fog skydd?
X-Fog är till för användning i brandfaror i klass A, B
Vad är den certifierade livslängden för X-Fog tillsatsmedel?
X-Fog är en oorganisk vätska som står sig över tid
Vilka miljötester är det gjort på X-Fog tillsatsmedel?
SP /Rise miljöutlåtande, EC 50 test på bl.a. Bakterier, alger, mm
Vad är EC 50 test som är gjort på X-fog?
Se EC 50 test under X-Fog
Finns det några begränsningar med X-Fog?
Ja, ex lithium ion batterier klara vi inte
Behöver de personal/användare vara medvetna om hur X-Fog fungerar?
Ja, Vi har kurser i X-Fog som gör att vi optimerar användandet, se vår hemsida under utbildningar.
Innehåller X-Fog några farliga ämnen?
Nej
Var kan jag köpa X-Fog?
X-Fog Mer information om våra produkter och lösningar kan erhållas genom att kontakta oss på X Fire AB
Klicka hör för att kontakta oss
X Fog

Produkter

X-Fog finns i dessa förpackningar.

 4x25l
200l fat
1000L fat


Uppsamlingskärl av plast PolySafe Euroline typ F2-200 W för 2 fat, med plastgaller

AVAILABILITY: In stock


L-ringfat med UN-godkännande, av polyetylen (PE), 220 liter

AVAILABILITY: In stock


Plastdunk av polyeten (PE), volym 25 liter, naturtransparent

AVAILABILITY: In stock


X-Fog uppsamlingskärl för 2 IBC, av stål, med förzinkat galler.

AVAILABILITY: In stock


En miljöcontainer används för trygg och säker förvaring av kemikalier och oljor.

 • Godkänd för lagring av alla miljöfarliga kemikalier
 • Containern har naturlig ventilation och är därmed förberedd för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224–226)
 • Försedd med inbyggt uppsamlingskärl av stål, väggtjocklek 5 mm
 • Täthetskontroll enligt SS-EN ISO 3452-1 med kontrollintyg
 • Optimerad container för lagring av IBC
 • Lagerplan med uttagbara, varmförzinkade galler, tresidigt stänkskydd och genomlastningsskydd på bakväggen
 • Levereras färdigmonterad inkl. varmförzinkade fotplattor för säker förankring i underlaget
 • 100 mm markfrigång, kan lastas med högstaplartruck
 • Inkl. kranöglor som underlättar lastning
 • Avsedd för lagring av upp till 4 IBC på 1000 liter
 • Främre långsidan sluten genom låsbar svängdörr med två dörrblad
 • Observera följande vid lagring av brandfarliga ämnen: Observera säkerhetsavstånd, potentialutjämning och jordning samt teknisk ventilation vid aktiv lagring

AVAILABILITY: In stock


Elektrisk fatpump av PP (polypropen), för aggressiva kemikalier med hög densitet, doppdjup 1200 mm

AVAILABILITY: In stock


Fatnyckel av plast, för 3/4″- och 2″-sprundlock och plastlock

AVAILABILITY: In stock


X-Fog

Fatrullare av stål, lackerad i RAL 5010 (blå), för 200-litersfat, med 4 löphjul

AVAILABILITY: In stock

X Fog

Kundlösningar

Fler och fler har frågat på om det går att färga X-Fog för att lättare se om det kommer ”fram”.

Vi har färgning till X-Fog som går att beställa, denna utveckling har gjorts i samarbete med Räddningstjänsten Östra Götaland.

X Fog

Certifikat/godkännanden

Case studies

#XFIRE

FÖLJ OSS