Showing all 3 results

 • Sort by

Produktkategorier

X-Fog Miljö släckare

X-Fog handbrandsläckare är 100% tensidfri, har hög släckeffektivitet, gediget återantändningsskydd och en mycket stark miljöprofil.

Brandsläckaren X-Fog  är en bättre ersättare till skumbrandsläckare i A-bränder i nästan alla miljöer. Med sin unika miljöneutrala vätska har X-Fog inte några skadliga effekter på  hälsa eller miljö. Som släckmedel är X-Fog väl beprövat av bland annat Räddningstjänsten och har använts i en mängd olika miljöer och situationer. Till skillnad från miljöskadliga, fluortensidbaserade släckmedel innehåller X-Fog inga kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Ett högt EC50-värde (4,1%) och ett l gt PNEC-värde (17500L) gör X-Fog miljöneutralt.

Släckeffektivt och förebyggande

Släckmedlet X-Fog har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten och verkar både aktivt och som ett förebyggande brandskydd genom att vara släckande och impregnerande vilket hindrar återantändning i det brinnande materialet. Den goda släckeffekten innebär också en mycket snabb värmesänkning av branden vilket gör att andelen brännbara och giftiga gaser som uppstår minskar, vilket i sin tur skapar en bättre miljö för användaren.

Typiska användningsområde:  Lägenhet ,villa, fritidshus,lägenhet,kontor, sjukhus, hotell, offentliga lokaler, butiker, lager, sågverk och snickerier,industri, manskapsbodar, Personbil, båt, husvagn.
Skumbrandsläckare försvinner
MSB, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och SVEBRA avråder från användande av fluorbaserade brandsläckningsskum.Skum ska enligt myndigheternas rekommendation endast användas i brinnande vätskor. MSB förordar att släckvatten från alla typer av släckskum ska samlas upp och skickas till destruktion.

 • Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltstorleken ska anpassas till siktavstång och belysning.

  Tilläggsskylten används tillsammans med informationsskylten för Brandsläckare. Skylten är lättmonterad och tillverkad i miljövänlig PET polyeten.

  Teknisk data

  Material Plast PET
  Storlek 200 x 110 mm

  AVAILABILITY: In stock


 • 6 L Handbrandsläckare med X-FOG effektivitetsklass 34A.

  Brandsläckaren X-Fog är en bättre ersättare till skumbrandsläckare i nästan alla miljöer. Med sin unika miljöneutrala vätska har X-Fog inte några skadliga effekter på hälsa eller miljö. Som släckmedel är X-Fog väl beprövat av bland annat Räddningstjänsten och har använts i en mängd olika miljöer och situationer.

  X-Fog släckare är används till bränder i fibrösa material, typ papper, textilier, trä. X-Fog har en hög släckeffekt med högt återandtändningsskydd och bra räckvidd ca 2 m och den kan användas vid bränder i elektrisk utrustning upp till 1000Volt på säkerhetsavstånd 1 m.

  X-fog har snabb ytkylning med minskad toxicitet i röken.

  X-Fog har högsta miljövärdet i EC 50 värde mot andra släckmedel på marknaden.

  Typiska användningsområde: 

  Lägenhet ,villa, fritidshus,lägenhet,kontor, sjukhus, hotell, offentliga lokaler, butiker, lager, sågverk och snickerier,industri, manskapsbodar, Personbil, båt, husvagn.

  • STORLEK: 6 L
  • BRANDKLASS: A
  • EFFEKTIVITETSKLASS: 34A
  • TÖMNINGSTID: 43sek
  • KASTLÄNGD: 4-5m
  • ARBETSTRYCK: 15 Bar
  • DRIVGAS: N₂, Kvävgas
  • VIKT: 9,3Kg
  • MÅTT DIA/HÖJD: 160x501mm
  • TEMPERATUROMRÅDE: +5 ° C till +60 °C
  • SLÄCKMEDEL: X-Fog
  • CERTIFIERING: EN3-7, CE

  AVAILABILITY: In stock


 • 9 L Handbrandsläckare med X-FOG effektivitetsklass 43A.

  Brandsläckaren X-Fog är en bättre ersättare till skumbrandsläckare i nästan alla miljöer. Med sin unika miljöneutrala vätska har X-Fog inte några skadliga effekter på hälsa eller miljö. Som släckmedel är X-Fog väl beprövat av bland annat Räddningstjänsten och har använts i en mängd olika miljöer och situationer.

  X-Fog släckare är används till bränder i fibrösa material, typ papper, textilier, trä. X-Fog har en hög släckeffekt med högt återandtändningsskydd och bra räckvidd ca 2 m och den kan användas vid bränder i elektrisk utrustning upp till 1000Volt på säkerhetsavstånd 1 m.

  X-fog har snabb ytkylning med minskad toxicitet i röken.

  X-Fog har högsta miljövärdet i EC 50 värde mot andra släckmedel på marknaden.

  Typiska användningsområde: 

  Lägenhet ,villa, fritidshus,lägenhet,kontor, sjukhus, hotell, offentliga lokaler, butiker, lager, sågverk och snickerier,industri, manskapsbodar, Personbil, båt, husvagn.

  • STORLEK: 9 L
  • BRANDKLASS: A
  • EFFEKTIVITETSKLASS: 43A
  • TÖMNINGSTID: 50sek
  • KASTLÄNGD: 4-5m
  • ARBETSTRYCK: 15 Bar
  • DRIVGAS: N₂, Kvävgas
  • VIKT: 14 Kg
  • MÅTT DIA/HÖJD: 185×588 mm
  • TEMPERATUROMRÅDE: +5 ° C till +60 °C
  • SLÄCKMEDEL: X-Fog
  • CERTIFIERING: EN3-7, CE

  AVAILABILITY: In stock

No products were found matching your selection.

Navigation
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories

My Cart

Close